National Key Result Areas Persidangan Guru Cemerlang Kebangsaan 2009

Jom Baca Al Quran

Perasmian Persidangan Guru Cemerlang 2013

Pembentangan Kajian Tindakan 1

Input Profesional

Pembentangan Kajian Tindakan 2

Jamuan Perdana

Bersama Ketua JNJK Johor

Majlis Penutupan Persidangan


Peraduan menulis
Sastera kreatif
2011

Cerpen

Anjuran

MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIATarikh Tutup: 31 Mac 2011
SYARAT DAN KETERANGAN PERADUAN
1.   Nama Peraduan

Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2011 (Kategori Cerpen)

2.   Objektif

2.1   Untuk meningkatkan mutu penulisan kreatif dalam kalangan Guru Cemerlang  khususnya penulisan cerpen, dan seterusnya menggalakkan Guru Cemerlang  supaya sentiasa gigih berkarya.

2.2   Untuk meningkatkan bilangan penulis yang benar-benar berminat dan cekal menulis cerpen bermutu sehingga dapat menerbitkan karya masing-masing.

3.   Syarat-syarat Penyertaan

3.1   Penyertaan terbuka kepada semua  Guru Cemerlang di Malaysia. 

3.2   Penyertaan hendaklah disampaikan menggunakan borang rasmi yang boleh didapati daripada Yang Dipertua, Majlis Guru Cemerlang Negeri. Borang ini boleh diperbanyakkan/difotostat jika perlu.


3.3   Cerpen hendaklah ditulis menggunakan Bahasa Melayu Baku dan panjangnya hendaklah sekitar 2500 – 3500 perkataan atau 12 – 14 halaman kertas A4.

3.4   Setiap peserta boleh menghantar tidak lebih daripada dua buah cerpen untuk menyertai peraduan ini.


3.5   Karya yang dihantar untuk menyertai peraduan ini tidak akan dikembalikan.  Peserta dinasihati untuk menyimpan salinannya.4.   Definisi dan Tema

4.1   Dalam pengertian yang umum, cerpen dapat didefinisikan sebagai kisah rekaan yang relatif  pendek yang dihasilkan dalam bentuk prosa.

4.2   Tema adalah bebas tetapi sesuai untuk bacaan para guru, bakal guru, para pelajar dan pembaca umum  serta tidak menyentuh perkara-perkara yang dianggap sensetif atau yang boleh menyinggung perasaan mana-mana kumpulan kaum, agama, kepercayaan dan budaya di Malaysia.

5.   Penghakiman

Semua penyertaan yang menepati syarat peraduan ini akan dihakimi oleh panel penilai yang akan dilantik oleh penganjur.  Keputusan panel hakim dan urus setia adalah muktamad.

6.   Hak Penerbitan

Penganjur berhak untuk menerbitkan/menyiarkan penyertaan (karya-karya) yang dipilih, dan dalam berbuat demikian, berhak membuat penyuntingan atau pindaan yang difikirkan perlu, ke atas karya-karya yang berkenaan.  Karya yang dihantar menyertai peraduan tidak boleh dihantar kepada penerbit atau pihak lain tanpa mendapat persetujuan penganjur peraduan ini terlebih dahulu.

7.   Penulisan

Karya hendaklah bertaip (komputer) berjarak dua (double spacing) dengan menggunakan kertas taip saiz A4 dan ditaip pada sebelah kertas yang digunakan dan sertakan juga dalam bentuk soft copy (salinan CD)

8.   Tarikh Tutup

Tarikh tutup peraduan ialah 31 Mac 2011.  Karya mesti sampai kepada Urus Setia (hard copy dan soft copy)  pada atau sebelum tarikh tersebut.  Penyertaan yang lewat sampai tidak akan dipertimbangkan.

9.   Keaslian Karya
Karya hendaklah karya asli peserta (bukan diciplak atau dipadankan daripada karya orang lain) dan belum pernah disiarkan di mana-mana.  Peserta mesti bersedia untuk memperakukan keaslian karya yang dihantar itu.

10.  Salinan Pertama
Semua penyertaan mestilah dalam bentuk salinan pertama, bukan salinan foto atau salinan karbon.

11.               Nama Peserta

Nama Peserta hendaklah jangan ditulis pada naskhah karya tetapi memadai ditulis pada borang penyertaan sahaja.

12.               Hadiah
Pertama          :  RM500.00 + Sijil
Kedua             :  RM300.00 + Sijil
Ketiga             :  RM200.00 + Sijil
5 Sagu Hati     : RM100.00 Setiap Satu dan Sijil

13.               Urus Setia
Alamat Urus Setia:
Urus Setia
Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2011 (Cerpen)
Majlis Guru Cemerlang Malaysia,
d/a: No. 7, Jalan Baung, Taman Bintang,
83500 Parit Sulong, Batu Pahat
(u.p:  AZIZUL RAHMAN ABDUL RAHMAN)

Tel:  4186690/ 012 7373690
Borang penyertaan rasmi
A.  Judul Cerpen
i.             …………………………………………………………
ii.           …………………………………………………………

B.  Butiran Diri
Nama Penuh:……………………………………………….
                     (Seperti dalam Kad Pengenalan)

No. Kad Pengenalan:………………………………………

DG :…………………………………………………..

Jantina: ……………………………………………………

Umur: ………………………………………………………

Alamat Sekolah: ………………………………………....
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Alamat Rumah: …………………………………………..
             ………………………………………………………………
             ………………………………………………………………
             No. Telefon Rumah: ………………………………………
             No. Telefon Sekolah: ……………………………………..
             No. Telefon Bimbit: ……………………………………….
             E-Mel:………………………………………………………..C.  Perakuan Peserta
Dengan ini saya mengaku bahawa:
(i)           Semua butiran yang diberikan di atas adalah benar.
(ii)          Cerpen  yang tersebut di atas adalah hasil saya sendiri, dan belum pernah disiarkan di mana-mana.  Saya juga bersetuju mematuhi semua syarat  yang dikenakan serta menerima segala keputusan pihak penganjur berhubung dengan peraduan ini.

           ……………………………                            ……………………
                  (Tandatangan)                                          (Tarikh)

D.  Perakuan Pentadbir
Dengan ini saya mengesahkan bahawa:

(Nama Peserta)  ………………………………………………………….. ( No.

KP:……………………………………. Adalah  Guru Cemerlang

                 Di Sekolah……………………………………………………………………….

              …………………………...........
                (Tanda Tangan Pengetua)                (Cop Sekolah)                                Tarikh:……………………..

          

            

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PENAFIAN: Pihak MGC Kluang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Suapan RSS dari blog dan laman web lain tidak mencerminkan dasar serta pendirian MGC KLUANG

Sesuai dipapar menggunakan IE versi 8.0 ke atas dan Mozilla Firefox yang terkini dengan resolusi 1024 x 768 bagi mendapatkan paparan yang terbaik("Best Viewed")

Hakcipta Terpelihara © 2010 MGCKLUANG

© Copyright 2010, All Rights Reserved