National Key Result Areas Persidangan Guru Cemerlang Kebangsaan 2009

Jom Baca Al Quran

Perasmian Persidangan Guru Cemerlang 2013

Pembentangan Kajian Tindakan 1

Input Profesional

Pembentangan Kajian Tindakan 2

Jamuan Perdana

Bersama Ketua JNJK Johor

Majlis Penutupan Persidangan

Keindahan matematik

Keindahan matematik

Keindahan matematik
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
Hebatkan?
Dan cuba lihat simetri ini:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321
Sekarang tengok ini

101%

Dari sudut pandangan matematik :
Apakah ia sama dengan  100%?
Adakah ia bermaksud LEBIH dari 100%?
Kita selalu mendengar orang berkata dia beri lebih dari 100%?
Kita selalu dalam situasi di mana seseorang mahukan kita BERIKAN SEPENUHNYA  100%
Bagaimana nak MENCAPAI 101%?
Apakah nilai 100% dalam hidup?
Mungkin sedikit formula matematik di bawah boleh membantu mendapatkan jawapannya.
Jika:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
Digambarkan sebagai:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.
Jika:
KERJA KERAS
11 + 5 + 18 + 10 + 1 + 11 + 5 + 18 + 19 + 1= 99%
H-A-R-D-W-O-R- K
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
Dan:
Knowledge
11 +14 +15 +23 + 12 5 +4 +7 + 5 = 96%
Serta
SIKAP
19 + 9 + 11 + 1 + 16 + 4 + 9 + 18 + 9= 96%
Dalam Bahasa Inggeris;
A-T-T-I-T-U-D-E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
Sikap diri atau attitude adalah yang utama untuk mencapai 100%. Jika kita bekerja keras sekalipun tetapi jika tiada attitude masih belum dapat 100% lagi.
Tapi
LOVE OF GOD
12 +15 +22 +5 +15 + 6 +7 +15 +4 = 101%
atau
SAYANG ALLAH
19 + 1 + 25 + 1 + 14 + 7 + 1 + 12 + 12 + 1 + 8 = 101%
*Posted @ www.isuhangat.netWalaupun begitu, ini mungkin hanya kebetulan sahaja.
:

Borang Data Guru Cemerlang Negeri Johor

Makluman Penting
Salam,
Kepada semua Guru Cemerlang Daerah Kluang, dipohon melengkapkan borang data guru cemerlang negeri Johor dengan segera. data yang telah lengkap sila hantarkan kepada Yang Dipertua MGC Kluang dengan kadar segera atau melalui email:  mlyn02@yahoo.com atau melalui alamat Ismail bin Yon. SMK. Jalan Mengkibol, Kluang, Johor. Harap rakan-rakan Guru Cemerlang dapat memanjangkan makluman inii kepada rakan Guru Cemerlang yang lain. Terima kasih.MAKLUMAT PERIBADI

NAMA PENUH
:
NO. KP BARU
:
TARIKH LAHIR
:
KETURUNAN
:
ALAMAT RUMAH
:


BANDAR
:
POSKOD
:
NEGERI
:
ALAMAT EMEL
:
NO. H.P
:


MAKLUMAT SEKOLAH / INSTITUSI

NAMA SEKOLAH / INSTITUSI
:
MATA PELAJARAN KEPAKARAN
:
NO. TEL
:
NO. FAKS
:
ALAMAT
:


BANDAR
:
POSKOD
:
NEGERI
:


GRED GC
:
STATUS
AKTIF / PINDAH / BERSARA / MENINGGAL DUNIA


KELULUSAN AKADEMIK

KELULUSAN SPM / STPM
:
TAHUN
:
SIJIL PERGURUAN
:
TAHUN
:
DIPLOMA PENDIDIKAN
:
TAHUN
:
SARJANA MUDA
:
TAHUN
:
SARJANA
:
TAHUN
:
PhD
:
TAHUN
:

JAWATAN
JAWATAN DALAM MGC
:
PERINGKAT
: DAERAH / NEGERI / KEBANGSAAN


NO. FAIL PERKHIDMATAN
:
TARIKH ISYTIHAR HARTA
:


TARIKH LANTIKAN


TARIKH LANTIK
DGA29
:
TARIKH SAH
DGA29
:
TARIKH
MEMANGKU DGA32
:
TARIKH NAIK
PANGKAT DGA32
:
TARIKH
MEMANGKU DGA34
:
TARIKH NAIK
PANGKAT DGA34
:
TARIKH
MEMANGKU DGA38
:
TARIKH NAIK
PANGKAT DGA38
:
TARIKH LANTIK
DG41
:
TARIKH SAH
DG41
:
TARIKH
MEMANGKU DG44
:
TARIKH NAIK PANGKAT DG44
:
TARIKH
MEMANGKU DG48
:
TARIKH NAIK PANGKAT DG48
:
TARIKH
MEMANGKU DG52
:
TARIKH NAIK PANGKAT DG52
:
TARIKH
MEMANGKU DG54
:
TARIKH NAIK PANGKAT DG54
:
TARIKH
MEMANGKU JUSA C
:
TARIKH NAIK PANGKAT JUSA C
:
TARIKH PENCEN
:


                                                                                           Disahkan oleh,………………………………………………     ……………………………………….
(                                                              )              (                                                    )
                  Guru Cemerlang                                       Pengetua / Guru Besar

* semua maklumat hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer.
* borang ini boleh didapati di laman blog http://mgcjohor2010.blogspot.com/

Borang data guru cemerlang boleh dimuat turun di pautan dibawah.


Peraduan menulis
Sastera kreatif
2011

Cerpen

Anjuran

MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIATarikh Tutup: 31 Mac 2011
SYARAT DAN KETERANGAN PERADUAN
1.   Nama Peraduan

Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2011 (Kategori Cerpen)

2.   Objektif

2.1   Untuk meningkatkan mutu penulisan kreatif dalam kalangan Guru Cemerlang  khususnya penulisan cerpen, dan seterusnya menggalakkan Guru Cemerlang  supaya sentiasa gigih berkarya.

2.2   Untuk meningkatkan bilangan penulis yang benar-benar berminat dan cekal menulis cerpen bermutu sehingga dapat menerbitkan karya masing-masing.

3.   Syarat-syarat Penyertaan

3.1   Penyertaan terbuka kepada semua  Guru Cemerlang di Malaysia. 

3.2   Penyertaan hendaklah disampaikan menggunakan borang rasmi yang boleh didapati daripada Yang Dipertua, Majlis Guru Cemerlang Negeri. Borang ini boleh diperbanyakkan/difotostat jika perlu.


3.3   Cerpen hendaklah ditulis menggunakan Bahasa Melayu Baku dan panjangnya hendaklah sekitar 2500 – 3500 perkataan atau 12 – 14 halaman kertas A4.

3.4   Setiap peserta boleh menghantar tidak lebih daripada dua buah cerpen untuk menyertai peraduan ini.


3.5   Karya yang dihantar untuk menyertai peraduan ini tidak akan dikembalikan.  Peserta dinasihati untuk menyimpan salinannya.4.   Definisi dan Tema

4.1   Dalam pengertian yang umum, cerpen dapat didefinisikan sebagai kisah rekaan yang relatif  pendek yang dihasilkan dalam bentuk prosa.

4.2   Tema adalah bebas tetapi sesuai untuk bacaan para guru, bakal guru, para pelajar dan pembaca umum  serta tidak menyentuh perkara-perkara yang dianggap sensetif atau yang boleh menyinggung perasaan mana-mana kumpulan kaum, agama, kepercayaan dan budaya di Malaysia.

5.   Penghakiman

Semua penyertaan yang menepati syarat peraduan ini akan dihakimi oleh panel penilai yang akan dilantik oleh penganjur.  Keputusan panel hakim dan urus setia adalah muktamad.

6.   Hak Penerbitan

Penganjur berhak untuk menerbitkan/menyiarkan penyertaan (karya-karya) yang dipilih, dan dalam berbuat demikian, berhak membuat penyuntingan atau pindaan yang difikirkan perlu, ke atas karya-karya yang berkenaan.  Karya yang dihantar menyertai peraduan tidak boleh dihantar kepada penerbit atau pihak lain tanpa mendapat persetujuan penganjur peraduan ini terlebih dahulu.

7.   Penulisan

Karya hendaklah bertaip (komputer) berjarak dua (double spacing) dengan menggunakan kertas taip saiz A4 dan ditaip pada sebelah kertas yang digunakan dan sertakan juga dalam bentuk soft copy (salinan CD)

8.   Tarikh Tutup

Tarikh tutup peraduan ialah 31 Mac 2011.  Karya mesti sampai kepada Urus Setia (hard copy dan soft copy)  pada atau sebelum tarikh tersebut.  Penyertaan yang lewat sampai tidak akan dipertimbangkan.

9.   Keaslian Karya
Karya hendaklah karya asli peserta (bukan diciplak atau dipadankan daripada karya orang lain) dan belum pernah disiarkan di mana-mana.  Peserta mesti bersedia untuk memperakukan keaslian karya yang dihantar itu.

10.  Salinan Pertama
Semua penyertaan mestilah dalam bentuk salinan pertama, bukan salinan foto atau salinan karbon.

11.               Nama Peserta

Nama Peserta hendaklah jangan ditulis pada naskhah karya tetapi memadai ditulis pada borang penyertaan sahaja.

12.               Hadiah
Pertama          :  RM500.00 + Sijil
Kedua             :  RM300.00 + Sijil
Ketiga             :  RM200.00 + Sijil
5 Sagu Hati     : RM100.00 Setiap Satu dan Sijil

13.               Urus Setia
Alamat Urus Setia:
Urus Setia
Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2011 (Cerpen)
Majlis Guru Cemerlang Malaysia,
d/a: No. 7, Jalan Baung, Taman Bintang,
83500 Parit Sulong, Batu Pahat
(u.p:  AZIZUL RAHMAN ABDUL RAHMAN)

Tel:  4186690/ 012 7373690
Borang penyertaan rasmi
A.  Judul Cerpen
i.             …………………………………………………………
ii.           …………………………………………………………

B.  Butiran Diri
Nama Penuh:……………………………………………….
                     (Seperti dalam Kad Pengenalan)

No. Kad Pengenalan:………………………………………

DG :…………………………………………………..

Jantina: ……………………………………………………

Umur: ………………………………………………………

Alamat Sekolah: ………………………………………....
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Alamat Rumah: …………………………………………..
             ………………………………………………………………
             ………………………………………………………………
             No. Telefon Rumah: ………………………………………
             No. Telefon Sekolah: ……………………………………..
             No. Telefon Bimbit: ……………………………………….
             E-Mel:………………………………………………………..C.  Perakuan Peserta
Dengan ini saya mengaku bahawa:
(i)           Semua butiran yang diberikan di atas adalah benar.
(ii)          Cerpen  yang tersebut di atas adalah hasil saya sendiri, dan belum pernah disiarkan di mana-mana.  Saya juga bersetuju mematuhi semua syarat  yang dikenakan serta menerima segala keputusan pihak penganjur berhubung dengan peraduan ini.

           ……………………………                            ……………………
                  (Tandatangan)                                          (Tarikh)

D.  Perakuan Pentadbir
Dengan ini saya mengesahkan bahawa:

(Nama Peserta)  ………………………………………………………….. ( No.

KP:……………………………………. Adalah  Guru Cemerlang

                 Di Sekolah……………………………………………………………………….

              …………………………...........
                (Tanda Tangan Pengetua)                (Cop Sekolah)                                Tarikh:……………………..

          

            

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PENAFIAN: Pihak MGC Kluang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Suapan RSS dari blog dan laman web lain tidak mencerminkan dasar serta pendirian MGC KLUANG

Sesuai dipapar menggunakan IE versi 8.0 ke atas dan Mozilla Firefox yang terkini dengan resolusi 1024 x 768 bagi mendapatkan paparan yang terbaik("Best Viewed")

Hakcipta Terpelihara © 2010 MGCKLUANG

© Copyright 2010, All Rights Reserved